Zależy nam budowaniu trwałych relacji z Klientami. Dlatego tyle satysfakcji dają nam zbudowane długoletnie relacje biznesowe.

Stworzenie takich relacji opiera się na wsparciu merytorycznym, wymagającym wzajemnego zrozumienia i poprawnej komunikacji.

Naszą zasadą współpracy jest perspektywiczne spojrzenie (ponad celami krótkookresowymi) i doradzanie w kierunku długofalowego wzrostu wartości nieruchomości oraz wartości przedsiębiorstw.

Niezależnie od zleconych wycen nieruchomości, staramy się identyfikować i informować naszych Klientów o pojawiających się zmianach w otoczeniu prawnym i biznesowym związanych z rynkiem nieruchomości

Wyceny nieruchomości

Realizujemy wyceny nieruchomości w sektorze komercyjnym i mieszkaniowym

Wyceny przedsiębiorstw ​

Wyceny Udziałów Spółki – Wsparcie Transakcyjne

Wyceny środków technicznych

Najczęściej wyceny środków trwałych sporządzamy w ramach wyceny przedsiębiorstw przy zastosowaniu metody skorygowanych aktywów netto.

Doradztwo w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości

Traktowanie każdego projektu jako całości, wymaga opieki nad całym procesem inwestycyjnym – od zakupu gruntu do oddania obiektu do użytkowania. Nasza praca jest wielowymiarowa, ponieważ wiemy jak wykorzystać efekt synergii płynący ze współpracy z najlepszymi ekspertami i renomowanymi firmami oraz pracowniami. Dzięki temu tworzymy wysokie standardy jakości.

Pozyskiwanie inwestorów w sektorze nieruchomości komercyjnych

Na zlecenie kluczowych inwestorów na krajowym rynku nieruchomości, poszukujemy nieruchomości pod zdefiniowane projekty komercyjne. Poszukujemy atrakcyjnych gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych, gruntów przy zjazdach z autostrad pod centra logistyczno-magazynowe, czy gruntów w centrach miasta pod zabudowę usługowo-handlową.

Kontakt

Prosimy o pozostawienie swoich danych – oddzwonimy.