Urban Consulting współpracuje ze spółkami grupy DB Schenker Rail Polska S.A. w zakresie

  • wyceny wartości nieruchomości gruntowych
  • wyceny środków trwałych – infrastruktury kolejowej i technicznej

Możemy potwierdzić rzetelność i terminowość realizacji powierzonych zadań, jak również kompetentne doradztwo związane z rynkiem nieruchomości.